Nödvändiga dokument
TCO TRADE LTD är skyldig att följa FIAUs regler för att förhindra penningtvätt och dess relaterade riktlinjer. TCO TRADE LTD är därför skyldig att tillämpa due diligence-åtgärder när en ny kund ansöker om ett konto som måste innehålla följande dokumentation:

1. Identifiering

Identifikationsdokumentet måste innehålla ett klart foto [1], sökandens fullständiga namn [2] och ett identifikationsnummer [3]. En godtagbar identifieringsform kan vara ett av följande dokument:

1. Kopia av en giltig, oönskad körkort

2. Kopia av ett giltigt oönskat pass

3. Kopia av ett Giltigt Oväntat Nationellt Identitetskort

2. Bevis på uppehållstillstånd

Beviset på uppehållsdokument måste innehålla sökandens fullständiga namn och en fullständig bostadsadress [1]. Dokumentet måste vara Aktuellt och giltigt och utfärdat under de senaste tre månaderna. En godtagbar blankett för uppehållstillstånd kan vara ett av följande dokument:

1. Kopia av en ny redovisning från en erkänd bank

2. Kopia av ett nytt verktygsläkemedel som en gasräkning, elräkning, telefonräkning etc.

3. Kopia av ett myndighetsutfärdat dokument med bostadsadress

3. Kopia av kreditkort - framsida